Elektroteplo ElektroteploD Elektroteplo Elektroteplo


Odlévání z tavicí pece ISTOL


Přidání legovacích přísad do tavicí pece

                                                                                                       


Ohřáté dno lahve

                                                                                                                                                     


Počátek ohřevu dna lahve

                                                                                                                                                           

ohřev lahvíVF ohřevy

Indukční ohřívací zařízení SFOL 630/2

Jedná se o jednoúčelové středofrekvenční zařízení, zhotovené pro implementaci do výrobní linky ocelových lahví. Zařízení jako celek je určeno k ohřevu spodních konců polotovarů ocelových lahví před vstupem do kalibračního lisu. Vstupním materiálem jsou polotovary těl lahví, přicházející od protahovacího lisu. Mají zbytkovou teplotu cca 500°C. V zařízení je ohříván konec lahve s vypouklým tvarem na požadovanou teplotu cca 1100°C. Následně je polotovar transportován do kalibračního lisu.
Vysokofrekvenční kalicí zařízení VFK80

kalící zařízeníZařízení jako celek je určeno k postupovému povrchovému kalení s větší prokalitelností převážně rotačních součástek, svisle upnutých.
Sestavu tvoří Anodový zdroj, VF generátor a postupový kalicí stroj.
Anodový zdroj mění vstupní střídavé síťové napětí na stejnosměrné napětí o hodnotě potřebné pro generátor
Generátor využívá jako aktivní prvek moderní vysílačovou triodu s vodním chlazením a vysokofrekvenční napětí, potřebné pro vlastní kalicí stroj.
Postupový kalicí stroj obsahuje VF část s kondenzátory a výstupním transformátorem, zakončeným upínačem induktorů a mechanickou část pro upnutí kalených dílů, vybavenou elektropohony s číslicovým programovým řízením.

Realizované projekty

Elektroteplo Kolín s.r.o.Elektroteplo Kolín s.r.o.Elektroteplo Kolín s.r.o.Elektroteplo Kolín s.r.o.