Elektroteplo ElektroteploD Elektroteplo Elektroteplo


Odlévání z tavicí pece ISTOL


Přidání legovacích přísad do tavicí pece

                                                                                                       


Ohřáté dno lahve

                                                                                                                                                     


Počátek ohřevu dna lahve

                                                                                                                                                           

Sušicí pece

Elektrická průběžná pec

Elektrická průběžná komorová pec

je určena pro vysušení hřídelí po operaci broušení a před operací konzervace. Kostra pece je svařena z ocelových profilů a plechů. Pec je rozdělena na tři sekce. První dvě jsou topné a třetí je ochlazovací.

Vytápění pece zajišťuje elektrické topení, které je umístěno v prvních dvou sekcích. Rozvod teplotního média zajišťují dva ventilátory a tím je dosaženo rovnoměrného rozložení teploty v peci. Třetí ventilátor zajišťuje ochlazení na požadovanou výstupní teplotu. Teplota v prostoru pece je snímána teplotními čidly, které zajišťují měření teploty. Vyzdívku pece tvoří vláknitá izolace. Vstup a výstup z pece zakrývají plenty z nehořlavého materiálu.

Pecí prochází pásový dopravník, jehož pás je vyroben z pravidelně ohýbaných drátů, které jsou do sebe vzájemně zapleteny. Dopravník má plynulou změnu rychlosti realizovanou frekvenčním měničem. Rozvaděč pece je umístěn na boku pece a je vybaven jistícími, spínacími a ovládacími přístroji.
Elektrický rozvaděč je umístěn na stropu pece. Ovládací prvky jsou instalovány po obou stranách pracovního prostoru. Servisní a montážní dveře pro opravu pohybového mechanismu jsou umístěny ve stropu pece.

Elektrická průběžná pec

Realizované projekty

Elektroteplo Kolín s.r.o.Elektroteplo Kolín s.r.o.Elektroteplo Kolín s.r.o.Elektroteplo Kolín s.r.o.