Elektroteplo ElektroteploD Elektroteplo Elektroteplo


Odlévání z tavicí pece ISTOL


Přidání legovacích přísad do tavicí pece

                                                                                                       


Ohřáté dno lahve

                                                                                                                                                     


Počátek ohřevu dna lahve

                                                                                                                                                           

Indukční tavicí pece

Tavicí pece jsou napájeny z tyristorových měničů kmitočtu, jejichž výstupní výkon může být plynule regulován v rozmezí 20 až 100 % jmenovitého výkonu. Zařízení se obvykle skládá ze dvou pecí alternativně připojovatelných na jeden napájecí měnič. Toto uspořádání umožňuje nepřetržitý provoz při vyzdívání nebo opravě jedné pece. Pece jsou k měniči připojovány pomocí speciálních odpojovačů s elektrickým pohonem. U pecí o objemu 40 kg a výše je vyklápění řešeno hydraulicky.

Měnič kmitočtu, kondenzátorové baterie a pece jsou chlazeny vodou. Chladicí obvody mají automatickou kontrolu teploty a průtoku. Zařízení jsou vybavena hlídačem protavení, který snižuje riziko havárie při případném proniknutí taveniny na cívku pece. Hlídač též signalizuje stav vysušení nově zadusaného kelímku, zemní zkrat libovolné fáze a zabraňuje vzniku potenciálu na tavenině vůči zemi.

Typová řada indukčních středofrekvenčních tavicích zařízení ISTOL-K pro tavení oceli a litiny zahrnuje zařízení s pecemi od obsahu 40 kg taveniny do 2 tun:
typ hmotnost jmenovitý frekvence doba tavící měrná
vsázky příkon   tavby výkon spotřeba
kg kW Hz min t/hod kWh/t
ISTOL 40 40 100 2000 35 0,07 750
ISTOL 100 100 200 2000 40 0,15 700
ISTOL 250 250 315 1000 40 0,38 700
ISTOL 500 500 315 1000 80 0,375 700
ISTOL 700   700 400 1000 50 0,42 630
ISTOL 1000 1000 1200 600 34 1,8 570
ISTOL 2000 2000 1200 600 67 1,8 580

Středofrekvenční tavicí zařízení ISTOL se vyrábějí také v modifikacích:
ISTCu – pro tavení barevných kovů
ISTAL – pro tavení lehkých kovů
Při volbě vhodného typu tavicího zařízení Vám ochotně poradí naši specialisté.
Pece větších objemů nabízíme individuálně dle požadovaného výkonu.

Indukční tavící pece

CELA.JPG
ISTOL500

Realizované projekty

Elektroteplo Kolín s.r.o.Elektroteplo Kolín s.r.o.Elektroteplo Kolín s.r.o.Elektroteplo Kolín s.r.o.